นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_rainbow-wheel {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/17 08:25:31 +0700","updated_at":"2016/06/17 08:25:35 +0700","created_at":"2016/06/17 08:25:31 +0700","asset_file_name":"rainbow-wheel.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58218,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-17.062016","modified_at":"2016/06/17 08:25:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":78208,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_job {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/15 08:52:12 +0700","updated_at":"2016/06/15 08:52:16 +0700","created_at":"2016/06/15 08:52:12 +0700","asset_file_name":"job.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58179,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-15.06.2016","modified_at":"2016/06/15 08:52:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30857,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_salad {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/09 10:34:02 +0700","updated_at":"2016/06/09 10:34:07 +0700","created_at":"2016/06/09 10:34:02 +0700","asset_file_name":"salad.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58118,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant2-09.06.2016","modified_at":"2016/06/09 10:34:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73544,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sunflower {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/09 10:32:15 +0700","updated_at":"2016/06/09 10:32:16 +0700","created_at":"2016/06/09 10:32:15 +0700","asset_file_name":"sunflower.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58117,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant1-09.06.2016","modified_at":"2016/06/09 10:32:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54712,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_egg {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/08 14:26:50 +0700","updated_at":"2016/06/08 14:26:55 +0700","created_at":"2016/06/08 14:26:50 +0700","asset_file_name":"egg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58112,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant2-08.06.2016","modified_at":"2016/06/08 14:26:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":23770,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cicken {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/08 14:26:11 +0700","updated_at":"2016/06/08 14:26:15 +0700","created_at":"2016/06/08 14:26:11 +0700","asset_file_name":"cicken.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58111,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant1-08.06.2016","modified_at":"2016/06/08 14:26:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60496,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fire4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:13:15 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:13:21 +0700","created_at":"2015/06/14 21:13:15 +0700","asset_file_name":"fire4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53222,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant5_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:13:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":42219,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fire3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:12:30 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:12:35 +0700","created_at":"2015/06/14 21:12:30 +0700","asset_file_name":"fire3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53221,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant4_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:12:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51158,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fire2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:08:36 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:08:38 +0700","created_at":"2015/06/14 21:08:36 +0700","asset_file_name":"fire2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53220,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant2_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:08:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59850,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fire1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:07:24 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:07:27 +0700","created_at":"2015/06/14 21:07:24 +0700","asset_file_name":"fire1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53219,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant1_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:07:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63722,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_untitled {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:04:40 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:04:41 +0700","created_at":"2015/06/14 21:04:40 +0700","asset_file_name":"Untitled.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53218,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant7_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:04:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100614,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_ded2c4540a6f966a7072c4ae4c4c39bd {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:02:49 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:02:50 +0700","created_at":"2015/06/14 21:02:49 +0700","asset_file_name":"ded2c4540a6f966a7072c4ae4c4c39bd.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53217,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant5_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:02:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":15364,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_news05-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 19:22:36 +0700","updated_at":"2015/05/13 19:22:39 +0700","created_at":"2015/05/13 19:22:36 +0700","asset_file_name":"news05-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52708,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant9_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 19:22:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":112462,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_s__638980 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 19:21:51 +0700","updated_at":"2015/05/13 19:21:54 +0700","created_at":"2015/05/13 19:21:51 +0700","asset_file_name":"S__638980.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52707,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant8_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 19:21:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":185463,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_index1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:20:36 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:20:41 +0700","created_at":"2015/05/13 16:20:36 +0700","asset_file_name":"Index1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52706,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant7_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:20:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":112935,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_index {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:19:40 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:19:45 +0700","created_at":"2015/05/13 16:19:40 +0700","asset_file_name":"index.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52705,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant6_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:19:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":129474,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sweet2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:14:57 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:14:58 +0700","created_at":"2015/05/13 16:14:57 +0700","asset_file_name":"sweet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52704,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant5_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:14:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":201772,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sweet1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:14:03 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:14:08 +0700","created_at":"2015/05/13 16:14:03 +0700","asset_file_name":"sweet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52703,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant4_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:14:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1026446,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_44 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:39:24 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:00:59 +0700","created_at":"2015/05/13 10:39:24 +0700","asset_file_name":"44.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52701,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant4_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:00:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":42219,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_33 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:09:06 +0700","updated_at":"2015/06/14 20:59:03 +0700","created_at":"2015/05/13 10:09:06 +0700","asset_file_name":"33.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52700,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant2_16.06.2015","modified_at":"2015/06/14 20:59:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51158,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_22 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:07:59 +0700","updated_at":"2015/06/14 20:56:12 +0700","created_at":"2015/05/13 10:07:59 +0700","asset_file_name":"22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52699,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant1_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 20:56:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59850,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:01:48 +0700","updated_at":"2015/06/14 20:54:26 +0700","created_at":"2015/05/13 10:01:48 +0700","asset_file_name":"11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52698,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 20:54:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63722,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_celery77 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:06:05 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:06:07 +0700","created_at":"2015/04/19 15:06:05 +0700","asset_file_name":"celery77.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52281,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19-77","modified_at":"2015/04/19 15:06:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":144129,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_celery55 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:05:16 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:05:17 +0700","created_at":"2015/04/19 15:05:16 +0700","asset_file_name":"celery55.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52280,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19_55","modified_at":"2015/04/19 15:05:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":168667,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_celery44 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:04:24 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:04:25 +0700","created_at":"2015/04/19 15:04:24 +0700","asset_file_name":"celery44.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52279,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19_44","modified_at":"2015/04/19 15:04:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63245,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: