นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fire1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:07:24 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:07:27 +0700","created_at":"2015/06/14 21:07:24 +0700","asset_file_name":"fire1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53219,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant1_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:07:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63722,"group_member_commentable":true}
  • Small_untitled {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:04:40 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:04:41 +0700","created_at":"2015/06/14 21:04:40 +0700","asset_file_name":"Untitled.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53218,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant7_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:04:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100614,"group_member_commentable":true}
  • Small_ded2c4540a6f966a7072c4ae4c4c39bd {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:02:49 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:02:50 +0700","created_at":"2015/06/14 21:02:49 +0700","asset_file_name":"ded2c4540a6f966a7072c4ae4c4c39bd.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":53217,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant5_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:02:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":15364,"group_member_commentable":true}
  • Small_news05-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 19:22:36 +0700","updated_at":"2015/05/13 19:22:39 +0700","created_at":"2015/05/13 19:22:36 +0700","asset_file_name":"news05-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52708,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant9_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 19:22:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":112462,"group_member_commentable":true}
  • Small_s__638980 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 19:21:51 +0700","updated_at":"2015/05/13 19:21:54 +0700","created_at":"2015/05/13 19:21:51 +0700","asset_file_name":"S__638980.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52707,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant8_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 19:21:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":185463,"group_member_commentable":true}
  • Small_index1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:20:36 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:20:41 +0700","created_at":"2015/05/13 16:20:36 +0700","asset_file_name":"Index1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52706,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant7_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:20:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":112935,"group_member_commentable":true}
  • Small_index {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:19:40 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:19:45 +0700","created_at":"2015/05/13 16:19:40 +0700","asset_file_name":"index.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52705,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant6_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:19:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":129474,"group_member_commentable":true}
  • Small_sweet2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:14:57 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:14:58 +0700","created_at":"2015/05/13 16:14:57 +0700","asset_file_name":"sweet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52704,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant5_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:14:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":201772,"group_member_commentable":true}
  • Small_sweet1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:14:03 +0700","updated_at":"2015/05/13 16:14:08 +0700","created_at":"2015/05/13 16:14:03 +0700","asset_file_name":"sweet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52703,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant4_13.05.2015","modified_at":"2015/05/13 16:14:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1026446,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: