นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fire1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fire1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant1_15.06.2015","created_at":"2015/06/14 21:07:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:07:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/14 21:07:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/14 21:07:27 +0700","id":53219,"asset_file_size":63722}
  • Small_untitled {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Untitled.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant7_15.06.2015","created_at":"2015/06/14 21:04:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:04:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/14 21:04:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/14 21:04:41 +0700","id":53218,"asset_file_size":100614}
  • Small_ded2c4540a6f966a7072c4ae4c4c39bd {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ded2c4540a6f966a7072c4ae4c4c39bd.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant5_15.06.2015","created_at":"2015/06/14 21:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/14 21:02:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/14 21:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/14 21:02:50 +0700","id":53217,"asset_file_size":15364}
  • Small_news05-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"news05-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant9_13.05.2015","created_at":"2015/05/13 19:22:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/13 19:22:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/13 19:22:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/13 19:22:39 +0700","id":52708,"asset_file_size":112462}
  • Small_s__638980 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__638980.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant8_13.05.2015","created_at":"2015/05/13 19:21:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/13 19:21:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/13 19:21:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/13 19:21:54 +0700","id":52707,"asset_file_size":185463}
  • Small_index1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Index1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant7_13.05.2015","created_at":"2015/05/13 16:20:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:20:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/13 16:20:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/13 16:20:41 +0700","id":52706,"asset_file_size":112935}
  • Small_index {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"index.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant6_13.05.2015","created_at":"2015/05/13 16:19:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:19:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/13 16:19:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/13 16:19:45 +0700","id":52705,"asset_file_size":129474}
  • Small_sweet2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sweet2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant5_13.05.2015","created_at":"2015/05/13 16:14:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:14:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/13 16:14:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/13 16:14:58 +0700","id":52704,"asset_file_size":201772}
  • Small_sweet1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sweet1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant4_13.05.2015","created_at":"2015/05/13 16:14:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/13 16:14:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/13 16:14:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/13 16:14:08 +0700","id":52703,"asset_file_size":1026446}
ขนาดย่อ: