นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_44 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:39:24 +0700","updated_at":"2015/06/14 21:00:59 +0700","created_at":"2015/05/13 10:39:24 +0700","asset_file_name":"44.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52701,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant4_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 21:00:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":42219,"group_member_commentable":true}
  • Small_33 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:09:06 +0700","updated_at":"2015/06/14 20:59:03 +0700","created_at":"2015/05/13 10:09:06 +0700","asset_file_name":"33.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52700,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant2_16.06.2015","modified_at":"2015/06/14 20:59:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51158,"group_member_commentable":true}
  • Small_22 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:07:59 +0700","updated_at":"2015/06/14 20:56:12 +0700","created_at":"2015/05/13 10:07:59 +0700","asset_file_name":"22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52699,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant1_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 20:56:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59850,"group_member_commentable":true}
  • Small_11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/05/13 10:01:48 +0700","updated_at":"2015/06/14 20:54:26 +0700","created_at":"2015/05/13 10:01:48 +0700","asset_file_name":"11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52698,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_15.06.2015","modified_at":"2015/06/14 20:54:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63722,"group_member_commentable":true}
  • Small_celery77 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:06:05 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:06:07 +0700","created_at":"2015/04/19 15:06:05 +0700","asset_file_name":"celery77.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52281,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19-77","modified_at":"2015/04/19 15:06:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":144129,"group_member_commentable":true}
  • Small_celery55 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:05:16 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:05:17 +0700","created_at":"2015/04/19 15:05:16 +0700","asset_file_name":"celery55.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52280,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19_55","modified_at":"2015/04/19 15:05:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":168667,"group_member_commentable":true}
  • Small_celery44 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:04:24 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:04:25 +0700","created_at":"2015/04/19 15:04:24 +0700","asset_file_name":"celery44.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52279,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19_44","modified_at":"2015/04/19 15:04:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63245,"group_member_commentable":true}
  • Small_celery33 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:03:31 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:03:33 +0700","created_at":"2015/04/19 15:03:31 +0700","asset_file_name":"celery33.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52278,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19_33","modified_at":"2015/04/19 15:03:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":141354,"group_member_commentable":true}
  • Small_celery22 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 15:02:30 +0700","updated_at":"2015/04/19 15:02:40 +0700","created_at":"2015/04/19 15:02:30 +0700","asset_file_name":"celery22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52277,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19_22","modified_at":"2015/04/19 15:02:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":95795,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: