นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_celery11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/19 09:38:14 +0700","updated_at":"2015/04/19 09:38:18 +0700","created_at":"2015/04/19 09:38:14 +0700","asset_file_name":"celery11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52276,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-19","modified_at":"2015/04/19 09:38:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80582,"group_member_commentable":true}
  • Small_ant-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/15 16:19:54 +0700","updated_at":"2015/04/15 16:19:57 +0700","created_at":"2015/04/15 16:19:54 +0700","asset_file_name":"Ant-02.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":52084,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-15","modified_at":"2015/04/15 16:19:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":508939,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/06 13:00:57 +0700","updated_at":"2015/04/06 13:00:58 +0700","created_at":"2015/04/06 13:00:57 +0700","asset_file_name":"picture-03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51939,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-06_02","modified_at":"2015/04/06 13:00:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":82216,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/06 13:00:20 +0700","updated_at":"2015/04/06 13:00:21 +0700","created_at":"2015/04/06 13:00:20 +0700","asset_file_name":"picture-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51938,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-06_01","modified_at":"2015/04/06 13:00:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":95772,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/04/06 12:59:30 +0700","updated_at":"2015/04/06 12:59:35 +0700","created_at":"2015/04/06 12:59:30 +0700","asset_file_name":"picture-01.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":51937,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-2015-04-06","modified_at":"2015/04/06 12:59:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25394,"group_member_commentable":true}
  • Small_ant-04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:25:06 +0700","updated_at":"2013/06/27 16:25:10 +0700","created_at":"2013/06/27 16:25:06 +0700","asset_file_name":"Ant-04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40964,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"27-06-2556_03","modified_at":"2013/06/27 16:25:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":105992,"group_member_commentable":true}
  • Small_ant-03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:24:34 +0700","updated_at":"2013/06/27 16:24:39 +0700","created_at":"2013/06/27 16:24:34 +0700","asset_file_name":"Ant-03.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40963,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"27-06-2556_02","modified_at":"2013/06/27 16:24:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":393500,"group_member_commentable":true}
  • Small_ant-02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:24:02 +0700","updated_at":"2013/06/27 16:24:05 +0700","created_at":"2013/06/27 16:24:02 +0700","asset_file_name":"Ant-02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40962,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"P-27-06-2556_01","modified_at":"2013/06/27 16:24:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":71798,"group_member_commentable":true}
  • Small_ant-01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:22:44 +0700","updated_at":"2013/06/27 16:22:50 +0700","created_at":"2013/06/27 16:22:44 +0700","asset_file_name":"Ant-01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40961,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"P-27-06-2556","modified_at":"2013/06/27 16:22:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":116873,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: