นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_celery11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"celery11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant-2015-04-19","created_at":"2015/04/19 09:38:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/19 09:38:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/19 09:38:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/19 09:38:18 +0700","id":52276,"asset_file_size":80582}
  • Small_ant-02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Ant-02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant-2015-04-15","created_at":"2015/04/15 16:19:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/15 16:19:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/15 16:19:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/15 16:19:57 +0700","id":52084,"asset_file_size":508939}
  • Small_picture-03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"picture-03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant-2015-04-06_02","created_at":"2015/04/06 13:00:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/06 13:00:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/06 13:00:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/06 13:00:58 +0700","id":51939,"asset_file_size":82216}
  • Small_picture-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"picture-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant-2015-04-06_01","created_at":"2015/04/06 13:00:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/06 13:00:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/06 13:00:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/06 13:00:21 +0700","id":51938,"asset_file_size":95772}
  • Small_picture-01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"picture-01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant-2015-04-06","created_at":"2015/04/06 12:59:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/06 12:59:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/06 12:59:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/06 12:59:35 +0700","id":51937,"asset_file_size":25394}
  • Small_ant-04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ant-04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"27-06-2556_03","created_at":"2013/06/27 16:25:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:25:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 16:25:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 16:25:10 +0700","id":40964,"asset_file_size":105992}
  • Small_ant-03 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Ant-03.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"27-06-2556_02","created_at":"2013/06/27 16:24:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:24:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 16:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 16:24:39 +0700","id":40963,"asset_file_size":393500}
  • Small_ant-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ant-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"P-27-06-2556_01","created_at":"2013/06/27 16:24:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:24:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 16:24:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 16:24:05 +0700","id":40962,"asset_file_size":71798}
  • Small_ant-01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ant-01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"P-27-06-2556","created_at":"2013/06/27 16:22:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/27 16:22:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/27 16:22:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/27 16:22:50 +0700","id":40961,"asset_file_size":116873}
ขนาดย่อ: