นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cleanning {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/17 11:00:39 +0700","updated_at":"2013/05/17 11:00:42 +0700","created_at":"2013/05/17 11:00:39 +0700","asset_file_name":"cleanning.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39917,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant-17-05-2013","modified_at":"2013/05/17 11:00:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":95647,"group_member_commentable":true}
  • Small_562220_636311103050283_830446024_n {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:57:43 +0700","updated_at":"2013/05/16 20:57:45 +0700","created_at":"2013/05/16 20:57:43 +0700","asset_file_name":"562220_636311103050283_830446024_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39911,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_16-05-2013-4","modified_at":"2013/05/16 20:57:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67101,"group_member_commentable":true}
  • Small_p-3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:21:34 +0700","updated_at":"2013/05/16 20:21:35 +0700","created_at":"2013/05/16 20:21:34 +0700","asset_file_name":"p-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39910,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_16-05-2013-3","modified_at":"2013/05/16 20:21:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":313214,"group_member_commentable":true}
  • Small_p-4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:20:25 +0700","updated_at":"2013/05/16 20:20:28 +0700","created_at":"2013/05/16 20:20:25 +0700","asset_file_name":"p-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39909,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_16-05-2013-2","modified_at":"2013/05/16 20:20:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":247224,"group_member_commentable":true}
  • Small_p-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:19:22 +0700","updated_at":"2013/05/16 20:19:27 +0700","created_at":"2013/05/16 20:19:22 +0700","asset_file_name":"p-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39908,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_16-05-2013-1","modified_at":"2013/05/16 20:19:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":253503,"group_member_commentable":true}
  • Small_p-5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:16:58 +0700","updated_at":"2013/05/16 20:17:02 +0700","created_at":"2013/05/16 20:16:58 +0700","asset_file_name":"p-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39907,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Ant_16-05-2013","modified_at":"2013/05/16 20:17:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":292446,"group_member_commentable":true}
  • Small_543985_627918567222870_977792950_n {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/04 14:45:43 +0700","updated_at":"2013/04/04 14:45:48 +0700","created_at":"2013/04/04 14:45:43 +0700","asset_file_name":"543985_627918567222870_977792950_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39198,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Mod-3","modified_at":"2013/04/04 14:45:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":87240,"group_member_commentable":true}
  • Small_72978_627874283893965_497087079_n {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/04 14:42:21 +0700","updated_at":"2013/04/04 14:42:26 +0700","created_at":"2013/04/04 14:42:21 +0700","asset_file_name":"72978_627874283893965_497087079_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39197,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Mod-2","modified_at":"2013/04/04 14:42:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":90311,"group_member_commentable":true}
  • Small_68503_628699000478160_894939869_n {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/04 14:39:26 +0700","updated_at":"2013/04/04 14:39:30 +0700","created_at":"2013/04/04 14:39:26 +0700","asset_file_name":"68503_628699000478160_894939869_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39196,"deleted_at":null,"media_folder_id":1472,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Mod-1","modified_at":"2013/04/04 14:39:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100151,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: