นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cleanning {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cleanning.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant-17-05-2013","created_at":"2013/05/17 11:00:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/17 11:00:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/17 11:00:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/17 11:00:42 +0700","id":39917,"asset_file_size":95647}
  • Small_562220_636311103050283_830446024_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"562220_636311103050283_830446024_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant_16-05-2013-4","created_at":"2013/05/16 20:57:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:57:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/16 20:57:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/16 20:57:45 +0700","id":39911,"asset_file_size":67101}
  • Small_p-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant_16-05-2013-3","created_at":"2013/05/16 20:21:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:21:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/16 20:21:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/16 20:21:35 +0700","id":39910,"asset_file_size":313214}
  • Small_p-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant_16-05-2013-2","created_at":"2013/05/16 20:20:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:20:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/16 20:20:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/16 20:20:28 +0700","id":39909,"asset_file_size":247224}
  • Small_p-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant_16-05-2013-1","created_at":"2013/05/16 20:19:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:19:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/16 20:19:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/16 20:19:27 +0700","id":39908,"asset_file_size":253503}
  • Small_p-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Ant_16-05-2013","created_at":"2013/05/16 20:16:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/16 20:16:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/16 20:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/16 20:17:02 +0700","id":39907,"asset_file_size":292446}
  • Small_543985_627918567222870_977792950_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"543985_627918567222870_977792950_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Mod-3","created_at":"2013/04/04 14:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/04 14:45:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/04 14:45:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/04 14:45:48 +0700","id":39198,"asset_file_size":87240}
  • Small_72978_627874283893965_497087079_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"72978_627874283893965_497087079_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Mod-2","created_at":"2013/04/04 14:42:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/04 14:42:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/04 14:42:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/04 14:42:26 +0700","id":39197,"asset_file_size":90311}
  • Small_68503_628699000478160_894939869_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"68503_628699000478160_894939869_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"Mod-1","created_at":"2013/04/04 14:39:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/04 14:39:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/04 14:39:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/04 14:39:30 +0700","id":39196,"asset_file_size":100151}
ขนาดย่อ: