นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > jinnapat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_songkarn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songkarn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2013/03/26 12:09:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/03/26 12:09:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/26 12:09:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/26 12:09:19 +0700","id":38959,"asset_file_size":254182}
  • Small_jinny06112012_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jinny06112012_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1472,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2012/11/06 16:25:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/11/06 16:25:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/11/06 17:01:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/11/06 17:01:55 +0700","id":36619,"asset_file_size":114402}
ขนาดย่อ: