นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":283364,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":58224,"created_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","asset_file_name":"1.png","updated_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_expo2016 {"commentable":true,"modified_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":447692,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58223,"created_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","asset_file_name":"Expo2016.jpg","updated_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","description":"researchexpo2016","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_doc1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":818596,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57347,"created_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","asset_file_name":"Doc1.jpg","updated_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_articles {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":674472,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56771,"created_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","asset_file_name":"articles.png","updated_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_iad {"commentable":true,"modified_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":600356,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":56770,"created_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","asset_file_name":"IAD.png","updated_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_presentation1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":28984,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":55205,"created_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","asset_file_name":"Presentation1.jpg","updated_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_melon {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":61016,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54284,"created_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","asset_file_name":"melon.jpg","updated_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","description":"\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rump {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":64215,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54283,"created_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","asset_file_name":"rump.jpg","updated_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rice1 {"commentable":true,"modified_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","media_folder_id":761,"deleted_at":null,"asset_file_size":108079,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":54282,"created_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","asset_file_name":"rice1.jpg","updated_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: