นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_file_name":"untitled33.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2865342,"media_folder_id":343,"created_at":"2009/08/03 16:26:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_file_name":"untitled22.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1486218,"media_folder_id":343,"created_at":"2009/08/03 16:20:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_file_name":"untitled11.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1845974,"media_folder_id":343,"created_at":"2009/08/03 16:20:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_file_name":"untitled55.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":16252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3742034,"media_folder_id":343,"created_at":"2009/08/03 16:16:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","asset_file_name":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a...xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":11778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43008,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/12/16 15:46:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nut_27 {"member_only_commentable":false,"description":"nuch","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:46 +0700","asset_file_name":"nut_27.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9536,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":96876,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/09/22 15:41:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_happy__life1 {"member_only_commentable":false,"description":"Happy life1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","asset_file_name":"Happy__life1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345929,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/07/16 14:30:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_happy_lift {"member_only_commentable":false,"description":"happy lift","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_file_name":"Happy_lift.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7772,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":329605,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/07/16 13:40:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_unti00 {"member_only_commentable":false,"description":"unti","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_file_name":"unti00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7771,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15890,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/07/16 13:11:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: