นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled33.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:26:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","id":16255,"asset_file_size":2865342}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled22.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:20:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","id":16254,"asset_file_size":1486218}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled11.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:20:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","id":16253,"asset_file_size":1845974}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled55.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:16:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","id":16252,"asset_file_size":3742034}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a...xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2008/12/16 15:46:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","id":11778,"asset_file_size":43008}
  • Small_nut_27 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nut_27.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"nuch","created_at":"2008/09/22 15:41:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","id":9536,"asset_file_size":96876}
  • Small_happy__life1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy__life1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"Happy life1","created_at":"2008/07/16 14:30:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","id":7776,"asset_file_size":345929}
  • Small_happy_lift {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy_lift.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"happy lift","created_at":"2008/07/16 13:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","id":7772,"asset_file_size":329605}
  • Small_unti00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"unti00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"unti","created_at":"2008/07/16 13:11:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","id":7771,"asset_file_size":15890}
Thumbnail Size: