นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled33.bmp","created_at":"2009/08/03 16:26:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":2865342,"modified_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16255,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled22.bmp","created_at":"2009/08/03 16:20:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":1486218,"modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16254,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled11.bmp","created_at":"2009/08/03 16:20:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":1845974,"modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16253,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled55.bmp","created_at":"2009/08/03 16:16:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":3742034,"modified_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16252,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a...xls","created_at":"2008/12/16 15:46:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_file_size":43008,"modified_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11778,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nut_27 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nut_27.JPG","created_at":"2008/09/22 15:41:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nuch","asset_file_size":96876,"modified_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":9536,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_happy__life1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy__life1.jpg","created_at":"2008/07/16 14:30:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Happy life1","asset_file_size":345929,"modified_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7776,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_happy_lift {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy_lift.jpg","created_at":"2008/07/16 13:40:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"happy lift","asset_file_size":329605,"modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7772,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_unti00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"unti00.jpg","created_at":"2008/07/16 13:11:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"unti","asset_file_size":15890,"modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7771,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_untitled-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-1.jpg","created_at":"2008/06/02 14:33:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dog","asset_file_size":368035,"modified_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6889,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"Sweetnuchrakyukhitech.wma","created_at":"2008/06/02 13:47:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e22\u0e38\u0e04\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04","asset_file_size":1454285,"modified_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6888,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_i45 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"i45.gif","created_at":"2008/04/23 15:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34","asset_file_size":5823,"modified_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5920,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_untitled-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-2.jpg","created_at":"2008/04/23 15:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"series","asset_file_size":745156,"modified_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5919,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image014 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image014.jpg","created_at":"2008/04/10 13:44:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a14","asset_file_size":11714,"modified_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5677,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image013 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image013.jpg","created_at":"2008/04/10 13:43:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a13","asset_file_size":14615,"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5676,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image012 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image012.jpg","created_at":"2008/04/10 13:43:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a12","asset_file_size":17958,"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5675,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image011 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image011.jpg","created_at":"2008/04/10 13:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a11","asset_file_size":12253,"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5674,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image010 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image010.jpg","created_at":"2008/04/10 13:41:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a9","asset_file_size":11182,"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5673,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image009 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image009.jpg","created_at":"2008/04/10 13:39:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a10","asset_file_size":11147,"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5672,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image008.jpg","created_at":"2008/04/10 13:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a8","asset_file_size":8678,"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5671,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image007.jpg","created_at":"2008/04/10 13:38:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a7","asset_file_size":13053,"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5670,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image006 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image006.jpg","created_at":"2008/04/10 13:38:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a6","asset_file_size":11069,"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5669,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image005 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image005.jpg","created_at":"2008/04/10 13:37:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a5","asset_file_size":12523,"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5668,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image004.jpg","created_at":"2008/04/10 13:37:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a4","asset_file_size":8903,"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5667,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image003.jpg","created_at":"2008/04/10 13:36:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a3","asset_file_size":12723,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5666,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","created_at":"2008/04/10 13:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a2","asset_file_size":11916,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5665,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_image001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","created_at":"2008/04/10 13:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e38\u0e0a1\u003C/p\u003E","asset_file_size":14688,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5664,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"graf[1]...xls","created_at":"2008/03/27 13:52:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e14\u0e27\u0e07","asset_file_size":87552,"modified_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5486,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_iconnewweb2007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"iconnewweb2007.jpg","created_at":"2008/03/20 10:05:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13\u003C/p\u003E","asset_file_size":9404,"modified_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5383,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_index {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index.php","created_at":"2008/03/19 15:46:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":132498,"modified_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5369,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_index7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index7.php","created_at":"2008/03/19 15:46:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":77042,"modified_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_index6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index6.php","created_at":"2008/03/19 15:45:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":92030,"modified_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5367,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_index5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index5.php","created_at":"2008/03/19 15:45:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":125786,"modified_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_index4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index4.php","created_at":"2008/03/19 15:45:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":125786,"modified_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5365,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_index1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index1.php","created_at":"2008/03/19 15:44:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_file_size":105406,"modified_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_inde3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"inde3.php","created_at":"2008/03/19 15:44:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/12/03 13:23:23 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":86351,"modified_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5363,"comment_counter":1,"commentable":true}
ขนาดย่อ: