นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","id":16255,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled33.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:39 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:26:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2865342}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","id":16254,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled22.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:20:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1486218}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","id":16253,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled11.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:38 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:20:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1845974}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","id":16252,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled55.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:37 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2009/08/03 16:16:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3742034}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","id":11778,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a...xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:53:16 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e01\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2008/12/16 15:46:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43008}
 • Tiny_nut_27 {"modified_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","id":9536,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nut_27.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:14:36 +0700","media_folder_id":343,"description":"nuch","created_at":"2008/09/22 15:41:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96876}
 • Tiny_happy__life1 {"modified_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","id":7776,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happy__life1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:53 +0700","media_folder_id":343,"description":"Happy life1","created_at":"2008/07/16 14:30:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":345929}
 • Tiny_happy_lift {"modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","id":7772,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happy_lift.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"description":"happy lift","created_at":"2008/07/16 13:40:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":329605}
 • Tiny_unti00 {"modified_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","id":7771,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"unti00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:55:50 +0700","media_folder_id":343,"description":"unti","created_at":"2008/07/16 13:11:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15890}
 • Tiny_untitled-1 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","id":6889,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitled-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","media_folder_id":343,"description":"dog","created_at":"2008/06/02 14:33:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":368035}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","id":6888,"commentable":true,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sweetnuchrakyukhitech.wma","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e22\u0e38\u0e04\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04","created_at":"2008/06/02 13:47:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1454285}
 • Tiny_i45 {"modified_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","id":5920,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"i45.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34","created_at":"2008/04/23 15:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5823}
 • Tiny_untitled-2 {"modified_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","id":5919,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitled-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","media_folder_id":343,"description":"series","created_at":"2008/04/23 15:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":745156}
 • Tiny_image014 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","id":5677,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a14","created_at":"2008/04/10 13:44:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11714}
 • Tiny_image013 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","id":5676,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image013.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a13","created_at":"2008/04/10 13:43:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14615}
 • Tiny_image012 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","id":5675,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image012.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a12","created_at":"2008/04/10 13:43:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17958}
 • Tiny_image011 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","id":5674,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a11","created_at":"2008/04/10 13:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12253}
 • Tiny_image010 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","id":5673,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image010.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a9","created_at":"2008/04/10 13:41:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11182}
 • Tiny_image009 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","id":5672,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image009.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a10","created_at":"2008/04/10 13:39:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11147}
 • Tiny_image008 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","id":5671,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image008.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a8","created_at":"2008/04/10 13:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8678}
 • Tiny_image007 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","id":5670,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a7","created_at":"2008/04/10 13:38:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13053}
 • Tiny_image006 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","id":5669,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image006.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a6","created_at":"2008/04/10 13:38:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11069}
 • Tiny_image005 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","id":5668,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image005.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a5","created_at":"2008/04/10 13:37:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12523}
 • Tiny_image004 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","id":5667,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a4","created_at":"2008/04/10 13:37:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8903}
 • Tiny_image003 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","id":5666,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a3","created_at":"2008/04/10 13:36:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12723}
ขนาดย่อ: