นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_9 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","id":1490,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22","created_at":"2007/12/12 10:35:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42173}
  • Small_8 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","id":1489,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:34 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e4c","created_at":"2007/12/12 10:34:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33069}
  • Small_7 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","id":1488,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1d\u0e39\u0e07","created_at":"2007/12/12 10:33:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31571}
  • Small_6 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","id":1487,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:33 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e2b\u0e4c","created_at":"2007/12/12 10:33:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39133}
  • Small_5 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","id":1486,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e34\u0e19","created_at":"2007/12/12 10:32:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39422}
  • Small_4 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","id":1485,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:32 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e2d\u0e4a\u0e1a\u0e41\u0e1a\u0e49\u0e27","created_at":"2007/12/12 10:32:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43771}
  • Small_3 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:31 +0700","id":1484,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:31 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e46","created_at":"2007/12/12 10:31:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44293}
  • Small_2 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","id":1483,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e32\u0e22","created_at":"2007/12/12 10:30:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33146}
  • Small_1 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","id":1482,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:30 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e28\u0e23\u0e49\u0e32","created_at":"2007/12/12 10:29:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33161}
ขนาดย่อ: