นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_kapook_43485 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_file_name":"kapook_43485.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34429,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/12/12 10:26:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_jdzwtq280983-03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"JdZWTq280983-03.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4883,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/11/29 15:38:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: