นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_kapook_43485 {"description":"\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1481,"deleted_at":null,"created_at":"2007/12/12 10:26:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook_43485.gif","updated_at":"2011/05/31 14:47:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:29 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34429,"last_commented_at":null}
  • Small_jdzwtq280983-03 {"description":"\u0e07\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":990,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/29 15:38:52 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"JdZWTq280983-03.gif","updated_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4883,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: