นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_untitled-1 {"modified_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","id":6889,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitled-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","media_folder_id":343,"description":"dog","created_at":"2008/06/02 14:33:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":368035}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","id":6888,"commentable":true,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sweetnuchrakyukhitech.wma","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e22\u0e38\u0e04\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04","created_at":"2008/06/02 13:47:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1454285}
  • Small_i45 {"modified_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","id":5920,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"i45.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34","created_at":"2008/04/23 15:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5823}
  • Small_untitled-2 {"modified_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","id":5919,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitled-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","media_folder_id":343,"description":"series","created_at":"2008/04/23 15:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":745156}
  • Small_image014 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","id":5677,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image014.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a14","created_at":"2008/04/10 13:44:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11714}
  • Small_image013 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","id":5676,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image013.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a13","created_at":"2008/04/10 13:43:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14615}
  • Small_image012 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","id":5675,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image012.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a12","created_at":"2008/04/10 13:43:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17958}
  • Small_image011 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","id":5674,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a11","created_at":"2008/04/10 13:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12253}
  • Small_image010 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","id":5673,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image010.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a9","created_at":"2008/04/10 13:41:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11182}
ขนาดย่อ: