นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_onion_you {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_you.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3654,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_yom {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_yom.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2639,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_wagg {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_wagg.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3954,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_smile {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_smile.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7735,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_smart {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_smart.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3974,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_sajai {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_sajai.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10418,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_please {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_please.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2658,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_oh {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_oh.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3532,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_onion_lala {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_lala.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16910,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_jx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"jx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34137,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ix {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"ix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30097,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_hx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"hx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32157,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_gx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"gx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33987,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_fx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"fx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32988,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ex {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"ex.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34628,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"dx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32151,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_cx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"cx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5167,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29762,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"bx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25435,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ax {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"ax.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21829,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_232655138 {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"232655138.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5507,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_m {"member_only_commentable":false,"description":"m","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"m.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12631,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_l {"member_only_commentable":false,"description":"l","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"l.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4004,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_k {"member_only_commentable":false,"description":"k","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"k.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12521,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_j {"member_only_commentable":false,"description":"j","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"j.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11724,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_i {"member_only_commentable":false,"description":"i","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"i.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7086,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_h {"member_only_commentable":false,"description":"h","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"h.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10470,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_f {"member_only_commentable":false,"description":"f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"f.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8155,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_e {"member_only_commentable":false,"description":"e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"e.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8602,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_d {"member_only_commentable":false,"description":"d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"d.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16902,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_c {"member_only_commentable":false,"description":"c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9520,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_b {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14790,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_a {"member_only_commentable":false,"description":"a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16902,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"untitled2.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":3546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":356406,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":3545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":372114,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_file_name":"untitled4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79158,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_file_name":"untitled3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1640,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106566,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: