นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
 • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
 • Ico64_onion_you {"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","id":5183,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_you.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3654}
 • Ico64_onion_yom {"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","id":5182,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_yom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2639}
 • Ico64_onion_wagg {"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5181,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_wagg.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3954}
 • Ico64_onion_smile {"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5180,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_smile.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7735}
 • Ico64_onion_smart {"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5179,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_smart.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3974}
 • Ico64_onion_sajai {"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","id":5178,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_sajai.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10418}
 • Ico64_onion_please {"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","id":5177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_please.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2658}
 • Ico64_onion_oh {"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","id":5176,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_oh.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3532}
 • Ico64_onion_lala {"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","id":5175,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_lala.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16910}
 • Ico64_jx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","id":5174,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"jx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34137}
 • Ico64_ix {"modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","id":5173,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ix.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30097}
 • Ico64_hx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","id":5172,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32157}
 • Ico64_gx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","id":5171,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"gx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33987}
 • Ico64_fx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","id":5170,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32988}
 • Ico64_ex {"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","id":5169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ex.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34628}
 • Ico64_dx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","id":5168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32151}
 • Ico64_cx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5167,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29762}
 • Ico64_bx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25435}
 • Ico64_ax {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ax.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21829}
 • Ico64_232655138 {"modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","id":5164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"232655138.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5507}
 • Ico64_m {"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","id":3561,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"m.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"description":"m","created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12631}
 • Ico64_l {"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","id":3558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"l.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"description":"l","created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4004}
 • Ico64_k {"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","id":3557,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"description":"k","created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12521}
 • Ico64_j {"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","id":3556,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"j.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"description":"j","created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11724}
 • Ico64_i {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3555,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"i.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"i","created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7086}
 • Ico64_h {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3554,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"h","created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10470}
 • Ico64_f {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"f","created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8155}
 • Ico64_e {"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"e.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"description":"e","created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8602}
 • Ico64_d {"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3551,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"description":"d","created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16902}
 • Ico64_c {"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3550,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"c.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"description":"c","created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9520}
 • Ico64_b {"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3549,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14790}
 • Ico64_a {"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3548,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"description":"a","created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16902}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3546,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled2.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"description":"b","created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":356406}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","id":3545,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":372114}
 • Ico64_untitled4 {"modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","id":1641,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79158}
 • Ico64_untitled3 {"modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","id":1640,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106566}
Thumbnail Size: