นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
 • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
 • Tiny_image002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a2","created_at":"2008/04/10 13:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","id":5665,"asset_file_size":11916}
 • Tiny_image001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e38\u0e0a1\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/10 13:36:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","id":5664,"asset_file_size":14688}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"graf[1]...xls","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e14\u0e27\u0e07","created_at":"2008/03/27 13:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","id":5486,"asset_file_size":87552}
 • Tiny_iconnewweb2007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"iconnewweb2007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/20 10:05:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","id":5383,"asset_file_size":9404}
 • Tiny_index {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2008/03/19 15:46:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","id":5369,"asset_file_size":132498}
 • Tiny_index7 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index7.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2008/03/19 15:46:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","id":5368,"asset_file_size":77042}
 • Tiny_index6 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index6.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2008/03/19 15:45:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","id":5367,"asset_file_size":92030}
 • Tiny_index5 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index5.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2008/03/19 15:45:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","id":5366,"asset_file_size":125786}
 • Tiny_index4 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index4.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2008/03/19 15:45:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","id":5365,"asset_file_size":125786}
 • Tiny_index1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"index1.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","created_at":"2008/03/19 15:44:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","id":5364,"asset_file_size":105406}
 • Tiny_inde3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"inde3.php","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/19 15:44:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/12/03 13:23:23 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","id":5363,"asset_file_size":86351}
 • Tiny_onion_you {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_you.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","id":5183,"asset_file_size":3654}
 • Tiny_onion_yom {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_yom.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","id":5182,"asset_file_size":2639}
 • Tiny_onion_wagg {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_wagg.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5181,"asset_file_size":3954}
 • Tiny_onion_smile {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_smile.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5180,"asset_file_size":7735}
 • Tiny_onion_smart {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_smart.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5179,"asset_file_size":3974}
 • Tiny_onion_sajai {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_sajai.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","id":5178,"asset_file_size":10418}
 • Tiny_onion_please {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_please.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","id":5177,"asset_file_size":2658}
 • Tiny_onion_oh {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_oh.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","id":5176,"asset_file_size":3532}
 • Tiny_onion_lala {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_lala.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","id":5175,"asset_file_size":16910}
 • Tiny_jx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jx.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","id":5174,"asset_file_size":34137}
 • Tiny_ix {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ix.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","id":5173,"asset_file_size":30097}
 • Tiny_hx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hx.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","id":5172,"asset_file_size":32157}
 • Tiny_gx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gx.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","id":5171,"asset_file_size":33987}
 • Tiny_fx {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fx.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","id":5170,"asset_file_size":32988}
Thumbnail Size: