นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
 • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
 • Tiny_image002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11916,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:36:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_image001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e38\u0e0a1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14688,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:36:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e14\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:20 +0700","asset_file_name":"graf[1]...xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":5486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87552,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/27 13:52:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_iconnewweb2007 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","asset_file_name":"iconnewweb2007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5383,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9404,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/20 10:05:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_index {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132498,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:46:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_index7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index7.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77042,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:46:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_index6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index6.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5367,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92030,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:45:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_index5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index5.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125786,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:45:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_index4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index4.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125786,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:45:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_index1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index1.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105406,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:44:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_inde3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"inde3.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5363,"last_commented_at":"2009/12/03 13:23:23 +0700","commentable":true,"asset_file_size":86351,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:44:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_you {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_you.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3654,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_yom {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_yom.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2639,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_wagg {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_wagg.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3954,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_smile {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_smile.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7735,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_smart {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_smart.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3974,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_sajai {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_sajai.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10418,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_please {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_please.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2658,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_oh {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_oh.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3532,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_onion_lala {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_lala.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16910,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_jx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"jx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34137,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ix {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"ix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30097,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"hx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32157,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_gx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"gx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33987,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_fx {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"fx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32988,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: