นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_untitled-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-1.jpg","created_at":"2008/06/02 14:33:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"dog","asset_file_size":368035,"modified_at":"2011/05/31 15:47:10 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6889,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"Sweetnuchrakyukhitech.wma","created_at":"2008/06/02 13:47:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e22\u0e38\u0e04\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e17\u0e04","asset_file_size":1454285,"modified_at":"2011/05/31 15:47:09 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6888,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_i45 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"i45.gif","created_at":"2008/04/23 15:09:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34","asset_file_size":5823,"modified_at":"2011/05/31 15:36:51 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5920,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-2.jpg","created_at":"2008/04/23 15:08:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"series","asset_file_size":745156,"modified_at":"2011/05/31 15:36:50 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5919,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image014 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image014.jpg","created_at":"2008/04/10 13:44:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a14","asset_file_size":11714,"modified_at":"2011/05/31 15:34:44 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5677,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image013 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image013.jpg","created_at":"2008/04/10 13:43:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a13","asset_file_size":14615,"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5676,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image012 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image012.jpg","created_at":"2008/04/10 13:43:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a12","asset_file_size":17958,"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5675,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image011 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image011.jpg","created_at":"2008/04/10 13:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a11","asset_file_size":12253,"modified_at":"2011/05/31 15:34:43 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5674,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image010 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image010.jpg","created_at":"2008/04/10 13:41:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a9","asset_file_size":11182,"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5673,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: