นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_image009 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image009.jpg","created_at":"2008/04/10 13:39:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a10","asset_file_size":11147,"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5672,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image008.jpg","created_at":"2008/04/10 13:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a8","asset_file_size":8678,"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5671,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image007.jpg","created_at":"2008/04/10 13:38:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a7","asset_file_size":13053,"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5670,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image006 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image006.jpg","created_at":"2008/04/10 13:38:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a6","asset_file_size":11069,"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5669,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image005 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image005.jpg","created_at":"2008/04/10 13:37:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a5","asset_file_size":12523,"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5668,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image004.jpg","created_at":"2008/04/10 13:37:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a4","asset_file_size":8903,"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5667,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image003.jpg","created_at":"2008/04/10 13:36:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a3","asset_file_size":12723,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5666,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","created_at":"2008/04/10 13:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a2","asset_file_size":11916,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5665,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image001.jpg","created_at":"2008/04/10 13:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e38\u0e0a1\u003C/p\u003E","asset_file_size":14688,"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5664,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: