นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
 • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
 • Tiny_ex {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ex.jpg","created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":34628,"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5169,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":32151,"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5168,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":29762,"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5167,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":25435,"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5166,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ax {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ax.jpg","created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":21829,"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5165,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_232655138 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"232655138.gif","created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":5507,"modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5164,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_m {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"m.jpg","created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"m","asset_file_size":12631,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3561,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_l {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"l.jpg","created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"l","asset_file_size":4004,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3558,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_k {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k.jpg","created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"k","asset_file_size":12521,"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3557,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_j {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"j.jpg","created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"j","asset_file_size":11724,"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3556,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_i {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"i.jpg","created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"i","asset_file_size":7086,"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3555,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_h {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h.jpg","created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"h","asset_file_size":10470,"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3554,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_f {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"f.jpg","created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"f","asset_file_size":8155,"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_e {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e.jpg","created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"e","asset_file_size":8602,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3552,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d.jpg","created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d","asset_file_size":16902,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3551,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_c {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c.jpg","created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"c","asset_file_size":9520,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3550,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_b {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b.jpg","created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","asset_file_size":14790,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3549,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a.jpg","created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"a","asset_file_size":16902,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3548,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled2.bmp","created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"b","asset_file_size":356406,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3546,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_file_size":372114,"modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3545,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_untitled4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled4.jpg","created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_file_size":79158,"modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1641,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_untitled3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled3.jpg","created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_file_size":106566,"modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1640,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_untitled2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled2.jpg","created_at":"2007/12/14 15:05:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_file_size":97573,"modified_at":"2011/05/31 14:49:23 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1639,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_untitled {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled.jpg","created_at":"2007/12/14 15:05:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_file_size":16902,"modified_at":"2011/05/31 14:49:22 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1638,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16.jpg","created_at":"2007/12/12 10:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32","asset_file_size":42171,"modified_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1497,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: