นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image009 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","id":5672,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image009.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a10","created_at":"2008/04/10 13:39:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11147}
  • Small_image008 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","id":5671,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image008.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a8","created_at":"2008/04/10 13:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8678}
  • Small_image007 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","id":5670,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a7","created_at":"2008/04/10 13:38:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13053}
  • Small_image006 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","id":5669,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image006.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a6","created_at":"2008/04/10 13:38:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11069}
  • Small_image005 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","id":5668,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image005.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a5","created_at":"2008/04/10 13:37:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12523}
  • Small_image004 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","id":5667,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a4","created_at":"2008/04/10 13:37:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8903}
  • Small_image003 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","id":5666,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a3","created_at":"2008/04/10 13:36:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12723}
  • Small_image002 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","id":5665,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a2","created_at":"2008/04/10 13:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11916}
  • Small_image001 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","id":5664,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e38\u0e0a1\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/10 13:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14688}
ขนาดย่อ: