นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image009 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a10","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image009.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5672,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11147,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:39:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a8","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5671,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8678,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:38:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image007 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a7","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5670,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13053,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:38:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image006 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5669,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11069,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:38:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image005 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5668,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12523,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:37:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image004 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5667,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8903,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:37:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image003 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12723,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:36:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5665,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11916,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:36:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_image001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e38\u0e0a1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","asset_file_name":"image001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14688,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/04/10 13:36:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: