นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ex {"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","id":5169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ex.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34628}
 • Tiny_dx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","id":5168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32151}
 • Tiny_cx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5167,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29762}
 • Tiny_bx {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"bx.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25435}
 • Tiny_ax {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ax.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21829}
 • Tiny_232655138 {"modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","id":5164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"232655138.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5507}
 • Tiny_m {"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","id":3561,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"m.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"description":"m","created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12631}
 • Tiny_l {"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","id":3558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"l.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"description":"l","created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4004}
 • Tiny_k {"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","id":3557,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"description":"k","created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12521}
 • Tiny_j {"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","id":3556,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"j.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"description":"j","created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11724}
 • Tiny_i {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3555,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"i.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"i","created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7086}
 • Tiny_h {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3554,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"h","created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10470}
 • Tiny_f {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"f","created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8155}
 • Tiny_e {"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"e.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"description":"e","created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8602}
 • Tiny_d {"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3551,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"description":"d","created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16902}
 • Tiny_c {"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3550,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"c.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","media_folder_id":343,"description":"c","created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9520}
 • Tiny_b {"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3549,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14790}
 • Tiny_a {"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3548,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"description":"a","created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16902}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3546,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled2.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","media_folder_id":343,"description":"b","created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":356406}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","id":3545,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":372114}
 • Tiny_untitled4 {"modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","id":1641,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79158}
 • Tiny_untitled3 {"modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","id":1640,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106566}
 • Tiny_untitled2 {"modified_at":"2011/05/31 14:49:23 +0700","id":1639,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:23 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:05:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97573}
 • Tiny_untitled {"modified_at":"2011/05/31 14:49:22 +0700","id":1638,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:22 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/14 15:05:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16902}
 • Tiny_16 {"modified_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","id":1497,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","media_folder_id":343,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32","created_at":"2007/12/12 10:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42171}
ขนาดย่อ: