นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e14\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:20 +0700","asset_file_name":"graf[1]...xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":5486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87552,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/27 13:52:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_iconnewweb2007 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e28\u0e38\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","asset_file_name":"iconnewweb2007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5383,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9404,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/20 10:05:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132498,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:46:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index7.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77042,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:46:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index6.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5367,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92030,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:45:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index5.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125786,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:45:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index4.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125786,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:45:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_index1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"index1.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105406,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:44:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_inde3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e33\u0e02\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:27 +0700","asset_file_name":"inde3.php","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5363,"last_commented_at":"2009/12/03 13:23:23 +0700","commentable":true,"asset_file_size":86351,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/19 15:44:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: