นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_onion_you {"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","id":5183,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_you.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3654}
  • Small_onion_yom {"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","id":5182,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_yom.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2639}
  • Small_onion_wagg {"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5181,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_wagg.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3954}
  • Small_onion_smile {"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5180,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_smile.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7735}
  • Small_onion_smart {"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","id":5179,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_smart.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3974}
  • Small_onion_sajai {"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","id":5178,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_sajai.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10418}
  • Small_onion_please {"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","id":5177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_please.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2658}
  • Small_onion_oh {"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","id":5176,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_oh.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3532}
  • Small_onion_lala {"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","id":5175,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"onion_lala.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16910}
ขนาดย่อ: