นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_onion_you {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_you.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3654,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_yom {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_yom.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2639,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_wagg {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_wagg.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3954,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_smile {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_smile.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7735,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_smart {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_smart.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3974,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_sajai {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_sajai.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10418,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_please {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_please.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2658,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_oh {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_oh.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3532,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_onion_lala {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"onion_lala.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16910,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: