นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_onion_you {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_you.gif","created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":3654,"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5183,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_yom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_yom.gif","created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":2639,"modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5182,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_wagg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_wagg.gif","created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":3954,"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5181,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_smile {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_smile.gif","created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":7735,"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5180,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_smart {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_smart.gif","created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":3974,"modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5179,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_sajai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_sajai.gif","created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":10418,"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5178,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_please {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_please.gif","created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":2658,"modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5177,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_oh {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_oh.gif","created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":3532,"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5176,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_onion_lala {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"onion_lala.gif","created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":16910,"modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5175,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: