นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_onion_you {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5183,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:51:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_you.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3654,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_yom {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5182,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:50:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_yom.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:18 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2639,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_wagg {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5181,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:50:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_wagg.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3954,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_smile {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5180,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:50:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_smile.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":7735,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_smart {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5179,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:49:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_smart.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:17 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3974,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_sajai {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5178,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:49:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_sajai.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10418,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_please {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5177,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:49:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_please.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:16 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":2658,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_oh {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5176,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:48:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_oh.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3532,"last_commented_at":null}
  • Small_onion_lala {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5175,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:48:31 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"onion_lala.gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:15 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":16910,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: