นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_jx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":34137,"modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5174,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ix {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ix.jpg","created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":30097,"modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5173,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":32157,"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5172,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":33987,"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5171,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":32988,"modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5170,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ex {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ex.jpg","created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":34628,"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5169,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":32151,"modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5168,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":29762,"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5167,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bx {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bx.jpg","created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"oh","asset_file_size":25435,"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5166,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: