นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_jx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5174,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"jx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34137,"last_commented_at":null}
  • Small_ix {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5173,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ix.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30097,"last_commented_at":null}
  • Small_hx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5172,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32157,"last_commented_at":null}
  • Small_gx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5171,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"gx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":33987,"last_commented_at":null}
  • Small_fx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5170,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32988,"last_commented_at":null}
  • Small_ex {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5169,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ex.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34628,"last_commented_at":null}
  • Small_dx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5168,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32151,"last_commented_at":null}
  • Small_cx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5167,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":29762,"last_commented_at":null}
  • Small_bx {"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5166,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bx.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25435,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: