นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_jx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","created_at":"2008/03/12 13:48:13 +0700","asset_file_name":"jx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5174,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34137,"group_member_commentable":false}
  • Small_ix {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","created_at":"2008/03/12 13:47:56 +0700","asset_file_name":"ix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5173,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30097,"group_member_commentable":false}
  • Small_hx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","created_at":"2008/03/12 13:47:40 +0700","asset_file_name":"hx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5172,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32157,"group_member_commentable":false}
  • Small_gx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","created_at":"2008/03/12 13:47:23 +0700","asset_file_name":"gx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5171,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33987,"group_member_commentable":false}
  • Small_fx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","created_at":"2008/03/12 13:47:03 +0700","asset_file_name":"fx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5170,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32988,"group_member_commentable":false}
  • Small_ex {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","created_at":"2008/03/12 13:46:38 +0700","asset_file_name":"ex.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5169,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34628,"group_member_commentable":false}
  • Small_dx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","created_at":"2008/03/12 13:46:23 +0700","asset_file_name":"dx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5168,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":32151,"group_member_commentable":false}
  • Small_cx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","created_at":"2008/03/12 13:46:07 +0700","asset_file_name":"cx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5167,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":29762,"group_member_commentable":false}
  • Small_bx {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","created_at":"2008/03/12 13:45:44 +0700","asset_file_name":"bx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5166,"deleted_at":null,"media_folder_id":343,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"oh","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25435,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: