นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ax {"media_folder_id":343,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ax.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21829,"visibility":null,"id":5165}
  • Small_232655138 {"media_folder_id":343,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"232655138.gif","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":5507,"visibility":null,"id":5164}
  • Small_m {"media_folder_id":343,"description":"m","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"m.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":12631,"visibility":null,"id":3561}
  • Small_l {"media_folder_id":343,"description":"l","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"l.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":4004,"visibility":null,"id":3558}
  • Small_k {"media_folder_id":343,"description":"k","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"k.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":12521,"visibility":null,"id":3557}
  • Small_j {"media_folder_id":343,"description":"j","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"j.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":11724,"visibility":null,"id":3556}
  • Small_i {"media_folder_id":343,"description":"i","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"i.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":7086,"visibility":null,"id":3555}
  • Small_h {"media_folder_id":343,"description":"h","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"h.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10470,"visibility":null,"id":3554}
  • Small_f {"media_folder_id":343,"description":"f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"f.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8155,"visibility":null,"id":3553}
ขนาดย่อ: