นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_ax {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"ax.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21829,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_232655138 {"member_only_commentable":false,"description":"oh","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","asset_file_name":"232655138.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5507,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_m {"member_only_commentable":false,"description":"m","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"m.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12631,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_l {"member_only_commentable":false,"description":"l","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"l.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4004,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k {"member_only_commentable":false,"description":"k","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"k.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12521,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_j {"member_only_commentable":false,"description":"j","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"j.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11724,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_i {"member_only_commentable":false,"description":"i","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"i.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7086,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_h {"member_only_commentable":false,"description":"h","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"h.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10470,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_f {"member_only_commentable":false,"description":"f","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"f.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8155,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: