นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ax {"modified_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","id":5165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ax.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:11 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21829}
  • Small_232655138 {"modified_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","id":5164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"232655138.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:29:10 +0700","media_folder_id":343,"description":"oh","created_at":"2008/03/12 13:45:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5507}
  • Small_m {"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","id":3561,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"m.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"description":"m","created_at":"2008/01/25 16:18:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12631}
  • Small_l {"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","id":3558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"l.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":343,"description":"l","created_at":"2008/01/25 15:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4004}
  • Small_k {"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","id":3557,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"description":"k","created_at":"2008/01/25 15:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12521}
  • Small_j {"modified_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","id":3556,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"j.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:48 +0700","media_folder_id":343,"description":"j","created_at":"2008/01/25 15:42:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11724}
  • Small_i {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3555,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"i.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"i","created_at":"2008/01/25 15:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7086}
  • Small_h {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3554,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"h.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"h","created_at":"2008/01/25 15:41:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10470}
  • Small_f {"modified_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","id":3553,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:47 +0700","media_folder_id":343,"description":"f","created_at":"2008/01/25 15:41:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8155}
ขนาดย่อ: