นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_e {"media_folder_id":343,"description":"e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"e.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8602,"visibility":null,"id":3552}
  • Small_d {"media_folder_id":343,"description":"d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"d.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16902,"visibility":null,"id":3551}
  • Small_c {"media_folder_id":343,"description":"c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"c.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":9520,"visibility":null,"id":3550}
  • Small_b {"media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"b.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":14790,"visibility":null,"id":3549}
  • Small_a {"media_folder_id":343,"description":"a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"a.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16902,"visibility":null,"id":3548}
  • {"media_folder_id":343,"description":"b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/bmp","updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"untitled2.bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":356406,"visibility":null,"id":3546}
  • {"media_folder_id":343,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/bmp","updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"untitled.bmp","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":372114,"visibility":null,"id":3545}
  • Small_untitled4 {"media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"untitled4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79158,"visibility":null,"id":1641}
  • Small_untitled3 {"media_folder_id":343,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"untitled3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":106566,"visibility":null,"id":1640}
ขนาดย่อ: