นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_e {"member_only_commentable":false,"description":"e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"e.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8602,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d {"member_only_commentable":false,"description":"d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"d.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16902,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_c {"member_only_commentable":false,"description":"c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9520,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_b {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14790,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_a {"member_only_commentable":false,"description":"a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16902,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"untitled2.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":3546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":356406,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":3545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":372114,"media_folder_id":343,"created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_untitled4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_file_name":"untitled4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79158,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_untitled3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_file_name":"untitled3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1640,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106566,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: