นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jiraporn.kha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_e {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"e.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"e","created_at":"2008/01/25 15:40:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3552,"asset_file_size":8602}
  • Small_d {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"d","created_at":"2008/01/25 15:40:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3551,"asset_file_size":16902}
  • Small_c {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"c","created_at":"2008/01/25 15:40:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:46 +0700","id":3550,"asset_file_size":9520}
  • Small_b {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eb\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/25 15:40:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3549,"asset_file_size":14790}
  • Small_a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"a","created_at":"2008/01/25 15:39:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3548,"asset_file_size":16902}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled2.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"b","created_at":"2008/01/25 15:26:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:45 +0700","id":3546,"asset_file_size":356406}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/25 15:25:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:44 +0700","id":3545,"asset_file_size":372114}
  • Small_untitled4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:06:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:49:26 +0700","id":1641,"asset_file_size":79158}
  • Small_untitled3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":343,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","created_at":"2007/12/14 15:06:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:49:24 +0700","id":1640,"asset_file_size":106566}
ขนาดย่อ: