นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > jiraporn.kha

No folder found
  • Small_untitled2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled2.jpg","created_at":"2007/12/14 15:05:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07","asset_file_size":97573,"modified_at":"2011/05/31 14:49:23 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1639,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled.jpg","created_at":"2007/12/14 15:05:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:49:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_file_size":16902,"modified_at":"2011/05/31 14:49:22 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1638,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16.jpg","created_at":"2007/12/12 10:38:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32","asset_file_size":42171,"modified_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1497,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_15 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15.jpg","created_at":"2007/12/12 10:38:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e31\u0e07\u0e43\u0e04\u0e23","asset_file_size":41932,"modified_at":"2011/05/31 14:47:37 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1496,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14.jpg","created_at":"2007/12/12 10:37:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e1d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e07","asset_file_size":35980,"modified_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1495,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13.jpg","created_at":"2007/12/12 10:37:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e14\u0e35","asset_file_size":39139,"modified_at":"2011/05/31 14:47:36 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1494,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12.jpg","created_at":"2007/12/12 10:36:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01","asset_file_size":40833,"modified_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1493,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","created_at":"2007/12/12 10:36:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e1e\u0e25\u0e2d","asset_file_size":37046,"modified_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1492,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10.jpg","created_at":"2007/12/12 10:35:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":44656,"modified_at":"2011/05/31 14:47:35 +0700","media_folder_id":343,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1491,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: