นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jirayuth.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_plc_6 {"asset_file_name":"PLC_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/08/24 15:48:09 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e196","updated_at":"2017/08/24 15:48:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/08/24 15:48:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":231625,"id":61619,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/24 15:48:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_plc_5 {"asset_file_name":"PLC_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/08/24 15:46:33 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e195","updated_at":"2017/08/24 15:46:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/08/24 15:46:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":509271,"id":61618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/24 15:46:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_plc_4 {"asset_file_name":"PLC_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/08/24 15:44:57 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e194","updated_at":"2017/08/24 15:44:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/08/24 15:44:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":688428,"id":61617,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/24 15:44:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_plc_3 {"asset_file_name":"PLC_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/08/24 15:43:15 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e193","updated_at":"2017/08/24 15:43:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/08/24 15:43:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":671635,"id":61616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/24 15:43:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_plc_2 {"asset_file_name":"PLC_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/08/24 15:41:39 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e192","updated_at":"2017/08/24 15:41:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/08/24 15:41:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":795744,"id":61615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/24 15:41:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_plc_1 {"asset_file_name":"PLC_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/08/24 15:40:33 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e191","updated_at":"2017/08/24 15:40:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/08/24 15:40:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":690366,"id":61614,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/08/24 15:40:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_krairit {"asset_file_name":"Krairit.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/15 13:45:54 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","updated_at":"2017/07/15 13:45:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/15 13:11:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":280475,"id":61379,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/15 13:11:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s_6388396611377 {"asset_file_name":"S_6388396611377.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/07/15 00:18:13 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","updated_at":"2017/07/15 00:18:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/14 15:17:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":677871,"id":61375,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/14 15:17:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"GameTheory.docx","visibility":2,"modified_at":"2017/07/13 16:32:58 +0700","media_folder_id":1595,"description":"\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2017/07/13 16:32:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","created_at":"2017/07/13 16:32:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113125,"id":61367,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/13 16:32:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: