นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

nui
Ico64
kun jutharat - kantakapun
นักวิทย์
วิศวเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jutharat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f724408_n {"created_at":"2012/02/17 11:39:46 +0700","asset_file_size":213337,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 11:39:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33678,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e42\u0e2d\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 11:39:46 +0700","asset_file_name":"f724408_n.jpg","updated_at":"2012/02/17 11:39:51 +0700","media_folder_id":1459,"asset_processing":false}
  • Small_287x310-images-stories-pic-img_7501 {"created_at":"2012/02/10 11:05:26 +0700","asset_file_size":23405,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/10 11:05:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33537,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e19\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/10 11:05:26 +0700","asset_file_name":"287x310-images-stories-pic-img_7501.jpg","updated_at":"2012/02/10 11:05:31 +0700","media_folder_id":1459,"asset_processing":false}
  • Small_433x302-images-stories-pic-dsc_9445 {"created_at":"2012/02/10 11:04:16 +0700","asset_file_size":33142,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/10 11:04:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":true,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":33536,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c +\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 + \u0e19\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/10 11:04:16 +0700","asset_file_name":"433x302-images-stories-pic-dsc_9445.jpg","updated_at":"2012/02/10 11:04:20 +0700","media_folder_id":1459,"asset_processing":false}
  • Small_424x301-images-stories-pic-dsc_9402 {"created_at":"2012/02/10 10:42:26 +0700","asset_file_size":34517,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/10 10:42:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33531,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/10 10:42:25 +0700","asset_file_name":"424x301-images-stories-pic-dsc_9402.jpg","updated_at":"2012/02/10 10:42:26 +0700","media_folder_id":1459,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: