นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กัลยรัตน์
Ico64
กัลยรัตน์ รัตน์ ศุทธวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kalayarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pucca002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","asset_file_name":"pucca002.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72269,"media_folder_id":845,"created_at":"2008/02/26 11:18:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:22:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:22:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cartoons_simpsons020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ETest\u0026nbsp; Picture\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","asset_file_name":"cartoons_simpsons020.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4669,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61467,"media_folder_id":845,"created_at":"2008/02/26 11:15:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:22:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:22:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: