นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JeAwJuNg^.^
Ico64
นางสาว ขนกกุล แซ่ลิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kanokgul.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_headphones13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0713","created_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:13 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","id":63485,"asset_file_size":70495}
  • Small_headphones12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0712","created_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:31 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","id":63484,"asset_file_size":81613}
  • Small_headphones11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0711","created_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:45 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","id":63483,"asset_file_size":105222}
  • Small_headphones10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0710","created_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:01:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:01:59 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","id":63482,"asset_file_size":125584}
  • Small_headphones9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e079","created_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:02:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:02:12 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","id":63481,"asset_file_size":26429}
  • Small_headphones8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e078","created_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:03:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:03:05 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","id":63480,"asset_file_size":42532}
  • Small_headphones7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e077","created_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:03:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:03:16 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","id":63479,"asset_file_size":49921}
  • Small_headphones6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e076","created_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:03:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:03:37 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","id":63478,"asset_file_size":39124}
  • Small_headphones5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Headphones5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":956,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e075","created_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2021/02/23 11:04:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/02/23 11:04:30 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","id":63477,"asset_file_size":54340}
ขนาดย่อ: