นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JeAwJuNg^.^
Ico64
นางสาว ขนกกุล แซ่ลิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kanokgul.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pdf010 {"modified_at":"2019/09/20 14:11:25 +0700","id":63171,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF010.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:11:25 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF010","created_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:11:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":203058}
  • Small_pdf009 {"modified_at":"2019/09/20 14:11:04 +0700","id":63170,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF009.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:11:04 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF009","created_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256958}
  • Small_pdf008 {"modified_at":"2019/09/20 14:10:42 +0700","id":63169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF008.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:10:42 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF008","created_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":250005}
  • Small_pdf007 {"modified_at":"2019/09/20 14:10:21 +0700","id":63168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:10:21 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF007","created_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:10:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":29505}
  • Small_pdf006 {"modified_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","id":63167,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF006.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:10:00 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF006","created_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27439}
  • Small_pdf005 {"modified_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","id":63166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF005.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF005","created_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33597}
  • Small_pdf004 {"modified_at":"2019/09/20 14:09:03 +0700","id":63165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:09:03 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF004","created_at":"2019/09/20 14:09:00 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:09:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":183204}
  • Small_pdf003 {"modified_at":"2019/09/20 14:08:22 +0700","id":63164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:08:22 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF003","created_at":"2019/09/20 14:08:21 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117499}
  • Small_pdf002 {"modified_at":"2019/09/20 14:07:46 +0700","id":63163,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PDF002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/20 14:07:46 +0700","media_folder_id":956,"description":"PDF002","created_at":"2019/09/20 14:07:42 +0700","asset_updated_at":"2019/09/20 14:07:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76809}
ขนาดย่อ: