นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JeAwJuNg^.^
Ico64
นางสาว ขนกกุล แซ่ลิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > kanokgul.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_headphones13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0713","asset_updated_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","asset_file_name":"Headphones13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70495,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0712","asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","asset_file_name":"Headphones12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63484,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81613,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0711","asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","asset_file_name":"Headphones11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105222,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0710","asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","asset_file_name":"Headphones10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63482,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125584,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e079","asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:01 +0700","asset_file_name":"Headphones9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26429,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e078","asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","asset_file_name":"Headphones8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63480,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42532,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e077","asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","asset_file_name":"Headphones7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63479,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49921,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e076","asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","asset_file_name":"Headphones6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63478,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39124,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_headphones5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e075","asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","asset_file_name":"Headphones5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54340,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: