นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kanokporn.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2558-02-16_1641 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1641.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"excel04","created_at":"2015/02/16 16:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 16:45:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 16:45:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 16:45:11 +0700","id":51212,"asset_file_size":9453}
  • Small_2558-02-16_1640_001 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1640_001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"excel03","created_at":"2015/02/16 16:44:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 16:44:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 16:44:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 16:44:40 +0700","id":51211,"asset_file_size":7648}
  • Small_2558-02-16_1640 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1640.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"excel02","created_at":"2015/02/16 16:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 16:44:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 16:44:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 16:44:09 +0700","id":51210,"asset_file_size":7595}
  • Small_2558-02-16_1639 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2558-02-16_1639.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"excel01","created_at":"2015/02/16 16:43:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/16 16:43:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/16 16:43:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/16 16:43:38 +0700","id":51209,"asset_file_size":7618}
  • Small_07-cam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"07-cam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"07cam","created_at":"2014/08/13 16:04:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:04:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:05:05 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:05:05 +0700","id":47868,"asset_file_size":43625}
  • Small_06-cam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"06-cam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"06cam","created_at":"2014/08/13 16:04:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:04:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:04:28 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:04:28 +0700","id":47867,"asset_file_size":37356}
  • Small_00-cam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"00-cam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"00cam","created_at":"2014/08/13 15:58:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/13 15:58:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:03:13 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:03:13 +0700","id":47866,"asset_file_size":42402}
  • Small_05-cam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"05-cam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"05cam","created_at":"2014/08/13 15:35:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/13 15:35:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 15:36:06 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 15:36:06 +0700","id":47862,"asset_file_size":74853}
  • Small_03-cam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03-cam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":30,"visibility":2,"description":"03cam","created_at":"2014/08/13 15:34:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/13 15:34:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 15:34:13 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 15:34:13 +0700","id":47861,"asset_file_size":65052}
ขนาดย่อ: