นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kanokrat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bg023 {"media_folder_id":245,"description":"background2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 16:01:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 18:56:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:56:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bg023.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":8968,"visibility":null,"id":21692}
  • Small_411223_12155801_1[2] {"media_folder_id":245,"description":"header6","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 15:19:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"411223_12155801_1[2].jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":36234,"visibility":null,"id":21676}
  • Small_411223_12155787_0[1]_resize {"media_folder_id":245,"description":"header5","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 15:00:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"411223_12155787_0[1]_resize.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":24351,"visibility":null,"id":21663}
  • Small_image004[1][1] {"media_folder_id":245,"description":"header4","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 15:00:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"image004[1][1].jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":47643,"visibility":null,"id":21661}
  • Small_411220_12155763_0[2]_resize {"media_folder_id":245,"description":"header3","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 14:37:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:40:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:40:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"411220_12155763_0[2]_resize.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":37683,"visibility":null,"id":21651}
  • Small_winter_resize {"media_folder_id":245,"description":"header1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 14:27:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:55:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:55:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Winter_resize.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":34653,"visibility":null,"id":21638}
  • Small_water_lilies_resize {"media_folder_id":245,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 14:26:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:55:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:55:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Water_lilies_resize.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":37252,"visibility":null,"id":21636}
  • Small_background {"media_folder_id":245,"description":"background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/03/11 14:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 18:55:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:55:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"background.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":3721,"visibility":null,"id":21623}
  • {"media_folder_id":245,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2010/02/18 10:53:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","updated_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21_CoP_19_\u0e01.\u0e1e.53.xls","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":30720,"visibility":null,"id":21048}
ขนาดย่อ: