นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > kanokrat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bg023 {"description":"background2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":21692,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 16:01:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bg023.gif","updated_at":"2011/05/31 18:56:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:56:19 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8968,"last_commented_at":null}
  • Small_411223_12155801_1[2] {"description":"header6","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21676,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 15:19:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"411223_12155801_1[2].jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":36234,"last_commented_at":null}
  • Small_411223_12155787_0[1]_resize {"description":"header5","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21663,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 15:00:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"411223_12155787_0[1]_resize.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":24351,"last_commented_at":null}
  • Small_image004[1][1] {"description":"header4","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21661,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 15:00:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"image004[1][1].jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47643,"last_commented_at":null}
  • Small_411220_12155763_0[2]_resize {"description":"header3","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21651,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:37:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"411220_12155763_0[2]_resize.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:40:29 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:29 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37683,"last_commented_at":null}
  • Small_winter_resize {"description":"header1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21638,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:27:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Winter_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:55:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:55:41 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":34653,"last_commented_at":null}
  • Small_water_lilies_resize {"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21636,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:26:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Water_lilies_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:55:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:55:40 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37252,"last_commented_at":null}
  • Small_background {"description":"background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":21623,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:13:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"background.gif","updated_at":"2011/05/31 18:55:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:55:26 +0700","media_folder_id":245,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3721,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":21048,"deleted_at":null,"created_at":"2010/02/18 10:53:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21_CoP_19_\u0e01.\u0e1e.53.xls","updated_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","media_folder_id":245,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30720,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: