นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > kanokrat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_bg023 {"modified_at":"2011/05/31 18:56:19 +0700","id":21692,"asset_file_size":8968,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 16:01:55 +0700","comment_counter":0,"description":"background2","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 18:56:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:02 +0700","asset_file_name":"bg023.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_411223_12155801_1[2] {"modified_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","id":21676,"asset_file_size":36234,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 15:19:17 +0700","comment_counter":0,"description":"header6","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:40:31 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_file_name":"411223_12155801_1[2].jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_411223_12155787_0[1]_resize {"modified_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","id":21663,"asset_file_size":24351,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 15:00:57 +0700","comment_counter":0,"description":"header5","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_file_name":"411223_12155787_0[1]_resize.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_image004[1][1] {"modified_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","id":21661,"asset_file_size":47643,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 15:00:18 +0700","comment_counter":0,"description":"header4","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:40:30 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_file_name":"image004[1][1].jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_411220_12155763_0[2]_resize {"modified_at":"2011/06/01 16:40:29 +0700","id":21651,"asset_file_size":37683,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:37:37 +0700","comment_counter":0,"description":"header3","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:40:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:18 +0700","asset_file_name":"411220_12155763_0[2]_resize.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_winter_resize {"modified_at":"2011/05/31 18:55:41 +0700","id":21638,"asset_file_size":34653,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:27:10 +0700","comment_counter":0,"description":"header1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 18:55:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:00 +0700","asset_file_name":"Winter_resize.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_water_lilies_resize {"modified_at":"2011/05/31 18:55:40 +0700","id":21636,"asset_file_size":37252,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:26:05 +0700","comment_counter":0,"description":"header","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 18:55:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:00 +0700","asset_file_name":"Water_lilies_resize.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_background {"modified_at":"2011/05/31 18:55:26 +0700","id":21623,"asset_file_size":3721,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/03/11 14:13:01 +0700","comment_counter":0,"description":"background","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 18:55:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:58 +0700","asset_file_name":"background.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","id":21048,"asset_file_size":30720,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/18 10:53:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:05 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21_CoP_19_\u0e01.\u0e1e.53.xls","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:48:32 +0700","id":21047,"asset_file_size":600009,"asset_content_type":"application/zip","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/18 10:49:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Lab_Status","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 18:48:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"lab_status_print_bw.zip","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","id":21046,"asset_file_size":5176832,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/18 10:48:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e01\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:04 +0700","asset_file_name":"budget2-2553-\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p1040809 {"modified_at":"2011/05/31 15:19:37 +0700","id":4411,"asset_file_size":2299043,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/18 14:23:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 CoP\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 15:19:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","asset_file_name":"P1040809.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:29 +0700","id":4410,"asset_file_size":701952,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/18 14:20:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003ECoP \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:36:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","asset_file_name":"Present\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:26 +0700","id":4340,"asset_file_size":99840,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/14 16:54:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003ECoP \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:36:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:06 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:25 +0700","id":4339,"asset_file_size":50674176,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/14 16:26:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:36:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:05 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28CoP.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_กนกรัตน์_ภูมิสมบัติ {"modified_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","id":951,"asset_file_size":2930752,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/29 11:37:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e19\u0e01\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c_\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: