นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > kanokrat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:48:32 +0700","id":21047,"asset_file_size":600009,"asset_content_type":"application/zip","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/18 10:49:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Lab_Status","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 18:48:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"lab_status_print_bw.zip","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","id":21046,"asset_file_size":5176832,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/02/18 10:48:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e01\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:04 +0700","asset_file_name":"budget2-2553-\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1040809 {"modified_at":"2011/05/31 15:19:37 +0700","id":4411,"asset_file_size":2299043,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/18 14:23:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 CoP\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/05/31 15:19:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","asset_file_name":"P1040809.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:29 +0700","id":4410,"asset_file_size":701952,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/18 14:20:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003ECoP \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:36:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","asset_file_name":"Present\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:26 +0700","id":4340,"asset_file_size":99840,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/14 16:54:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003ECoP \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:36:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:06 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:25 +0700","id":4339,"asset_file_size":50674176,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/14 16:26:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:36:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:05 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28CoP.ppt","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_กนกรัตน์_ภูมิสมบัติ {"modified_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","id":951,"asset_file_size":2930752,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/29 11:37:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":245,"updated_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e19\u0e01\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c_\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: